Zoeken

In 2040 een generatie die volledig rookvrij opgroeit: dat is een van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. De Nederlandse ggz ondertekende dit akkoord in 2018 ook en sprak af dat in 2025 alle aangesloten ggz-instellingen rookvrij zouden zijn. Om dit doel te bereiken, moeten mensen zo min mogelijk in aanraking komen met roken, ook op het werk. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), mede-ondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord, draagt met het project Rookvrije Organisatie actief bij aan de realisatie van dit doel.

Bedrijfsartsen kunnen een grote rol spelen in het rookvrij maken van een organisatie, vindt ook longarts Dr. Wanda de Kanter. In een interview met de NVAB geven Dr. De Kanter en bedrijfsarts Marcel de Ree een aantal concrete tips voor bedrijfsartsen die aan de slag willen met dit thema.

Zelf aan de slag met het rookvrij maken van je werkplek? Neem dan contact op met Anton van Balkom, onze aanjager rookvrije ggz.