Naar homepage

Kenniscentrum KJP publiceert magazine Samenwerken voor een psychisch gezond

Publicatiedatum

Hoe zorgen jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, wijkteams, gemeentemedewerkers, wetenschappers, ouders én jongeren samen voor de beste hulp aan psychisch kwetsbare jeugd? Die vraag verkent het magazine Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd via voorbeelden uit het werk van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

In 2018 startte het Kenniscentrum met het programma Kennis voor de Transformatie, met als missie: bijdragen aan een succesvolle transformatie van de jeugdhulp. Dit leverde inzichten, onderzoeksresultaten en kennisdossiers op, maar ook toekomstvragen, overzichten van lopend onderzoek en goede voorbeelden. Allemaal gericht op thema’s waar hoognodig actie geboden is. Het magazine Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd staat stil bij de opbrengsten van Kennis voor de Transformatie. Het magazine neemt vier actuele thema’s onder de loep die een belangrijke rol spelen in het werk van het Kenniscentrum, maar ook in dat van leden en andere partners in het jeugdveld.

Vier actuele thema’s

In vier verhalen verdiept het magazine zich in stappen richting betere jeugdhulp. Hoogleraar Youth Mental Health Promotion Marloes Kleinjan opent met een pleidooi voor meer onderzoek naar de psychische gezondheid van onze jeugd. Emeritus hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie Frits Boer vertelt over het belang van doeltreffende signalering en triage. Hoe krijg je kinderen met mogelijke psychische problemen goed in beeld, en zorg je dat ze tijdig de juiste hulp krijgen?

Lessen uit de praktijk laten zien wat werkt als je jeugd-ggz wilt inzetten in de zorg dichtbij huis. Denk aan specialistische ondersteuning bij de huisarts. En professionals en ervaringsdeskundigen delen hun hartenkreten over zelfmoordpreventie bij jongeren. Het magazine besluit met een overzicht van andere resultaten uit het programma Kennis voor de Transformatie, zoals de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda, het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp en toepasbare kennis voor gemeenten. Het magazine nodigt uit tot verder lezen, meer onderzoek en verdere samenwerking.