Zoeken

Graag maken we je attent op de tweede kennissessie persoonlijkheidsstoornissen.  
 
Wanneer: op 22 september van 13:30 tot 16:00 in het Muntgebouw in Utrecht. Het aantal genodigden is beperkt, in overeenstemming met de Corona-richtlijnen.
 
De kennissessie van 3 maart 2020 over persoonlijkheidsstoornissen werd afgerond met 18 aanbevelingen. Maar daarmee is de wereld natuurlijk niet veranderd. De landelijke stuurgroep wachttijden (en de politiek) wil wél een verdere beweging tot stand brengen om de wachttijden voor ondersteuning en behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen naar beneden te krijgen.
 
Daarom is in de tweede kennissessie persoonlijkheidsstoornissen de aandacht gericht op de samenwerking met het sociaal domein en de ggz voor deze cliëntengroep. We doen dit aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld uit Amsterdam.
 
Programma
12:45 - 13:30 inlooplunch
 
13:30 Opening / welkom door Ellen Willemsen, directeur kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen.
 
13:45 - 14:45 Werk in de buurt: het initiatief van Combiwel (sociaal domein) en Arkin (GGZ-aanbieder) is het inspirerende voorbeeld om mensen met een persoonlijkheidsstoornis in de wijk / dicht bij huis te helpen. En zo te werken aan stabilisatie en herstel van de cliënt en diens naasten, de instroom in de ggz te verlagen en terugval te voorkomen. Wat zijn de succesfactoren en knelpunten? Wie zijn er nodig om dit tot uitvoer te brengen? Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en discussie.
 
14:45 Koffie/thee
 
15:00 Reflectie / in gesprek met deelnemers

15:45 Resumé / wat nu te doen? : We willen deelnemers en hun organisaties uitdagen. Willen we samen een netwerk vormen van mensen die de zorg aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis op deze manier willen verbeteren? Hoe gaan we dat vormgeven? Wat is de volgende stap? De focus ligt op ‘wat gaan deelnemers doen in de eigen regio om mensen met een persoonlijkheidsstoornis op alle levensdomeinen te helpen?
 
16:00 Sluiting, napraten
 
We hopen dat u aanwezig kunt zijn op deze dag! Aanmelden kan eenvoudig, door een mail te sturen aan : info@wegvandewachtlijst.nl  Graag tot 22 september!