Naar homepage

Leidraad helpt gemeenten en jeugdhulpaanbieders bij maatwerkafspraken

Publicatiedatum

VWS heeft vandaag de Gespreksleidraad ‘Maatwerk bij (tijdelijke) omzetdaling na 1 juli 2020’ gepubliceerd. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen deze leidraad gebruiken bij het maken van maatwerkafspraken die nodig zijn vanwege een (tijdelijke) omzetderving als gevolg van corona.

VNG en Rijk hebben aan het begin van de coronacrisis afgesproken dat er een omzetgarantie is voor aanbieders werkzaam binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Deze generieke regeling is gestopt per 1 juli 2020. Aan gemeenten is de oproep gedaan maatwerk te bieden als dat noodzakelijk is. Tegelijkertijd loopt de meerkostenregeling door tot en met eind 2020. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) heeft bij VWS en VNG aangegeven zich zorgen te maken over bovenregionaal werkende aanbieders van cruciale zorgfuncties. Dit heeft geleid tot een dringende oproep aan gemeentelijke jeugdregio’s om maatwerkafspraken te maken.