Naar homepage

Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

Publicatiedatum

In vier proeftuinen wordt in 2019 gewerkt aan de implementatie van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Bedoeld voor cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.In deze animatie nemen we je mee in de werkwijze aan mensen die langdurige bemoeienis of - tijdelijk- beveiligde intensieve zorg nodig hebben in de vorm van de levensloopfunctie vanwege het (niet aflatende hoge risico op) gevaarlijk gedrag in een bepaalde fase van hun leven. Het gaat naar schatting landelijk om circa 2.000 tot 3.000 cliënten.