Zoeken

Medici bevorderen de gezondheid van het individu en van de samenleving. De zorgsector is een grootgebruiker van energie, water en grondstoffen en is verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de totale CO2-uitstoot. Daarmee heeft de sector (in)direct een potentieel negatief effect op gezondheid. Ondertekenaars van dit manifest roepen daarom bestuurders en collega-zorgprofessionals in de sector op om aandacht te schenken aan het verduurzamen van hun zorginstelling of praktijk.