Naar homepage

Neem deel aan de regiozelfscan

Publicatiedatum

Het OZJ roept jeugdhulpaanbieders op om de regiozelfscan in te vullen en mee te praten over de transformatie van de jeugdhulp in uw regio(‘s). De zelfscan brengt de perspectieven van gemeenten, aanbieders en cliënten in een overzichtelijk beeld bij elkaar, met als doel jeugdregio’s bij hun transformatie te ondersteunen.

Deelnemen aan de regiozelfscan betekent dat u uw stem kunt laten horen over de voortgang van de transformatie in uw regio(s). En u krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan duidingssessies op basis van de resultaten. U draagt bij aan de uitwerking en implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap en ontvangt de resultaten en passende ondersteuning voor uw regio.

De regiozelfscan bevat de volgende vijf thema’s:

  1. Contracteren vanuit de bedoeling (o.a. Norm voor Opdrachtgeverschap)
  2. Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt
  3. Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel
  4. Oppakken en leren van complexe casuïstiek
  5. Ontrafelen en terugdringen van schadelijke wachttijden

Rond half oktober ontvangt u de resultaten en ook een concreet voorstel van uw regio-ambassadeur om dit beeld met elkaar te duiden. De overall resultaten worden (anoniem) opgenomen in de voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd. Voor meer informatie zie de regiozelfscan.

Voor vragen over de OZJ regiozelfscan kunt u contact opnemen met Amber van Berkel: 06-2835965 of amber.vanberkel@vng.nl.

Door hier te klikken, komt u in de vragenlijst.