Zoeken

Onlangs rezen er vragen over de toekenning van de zorgbonus aan zzp’ers in de ggz-sector. In een technisch advies van de Nederlandse ggz aan leden is de indruk ontstaan dat de Nederlandse ggz tegen een zorgbonus voor zzp’ers en uitzendkrachten is. Dat is spijtig, en onterecht. Vanaf het begin heeft de Nederlandse ggz gepleit voor een ruimhartige toekenning van de bonus. We hebben grote waardering voor iedere professional die zich in corona-tijd heeft ingezet, ongeacht of het een vaste medewerker, een uitzendkracht of een zzp’er is.

Generiek advies én maatwerk
Als branchevereniging hebben we onze leden geadviseerd over het aanvragen van de zorgbonus, ook betreffende de aanvraag voor zzp’ers en uitzendkrachten. Tijdens het opstellen van het advies bleek dat de complexiteit in de uitvoering van de regeling van VWS zo groot was, dat op korte termijn op brancheniveau geen eenduidig advies met aanvaardbare juridische en financiële risico’s kon worden gegeven. Vanuit het uitgangspunt dat we onze leden uniform wilden adviseren hebben we aangeraden niet aan te vragen voor zzp’ers, waarbij we echter ook expliciet hebben gewezen op het bieden van maatwerk. Dat vraagt echter een afweging op instellingsniveau. Waar uit onze formulering in het advies aan de leden de indruk gewekt zou zijn dat we zzp’ers en uitzendkrachten niet zouden willen belonen, is dat zeer spijtig, en niet terecht.

Wél aanvragen
Ondertussen hebben veel zorgaanbieders in de ggz de bonus aangevraagd voor zzp’ers en uitzendkrachten, maar de zorgen over de complexiteit van de uitvoering van de aanvraag bleven ook afgelopen week bestaan. Inmiddels heeft een constructief overleg met het ministerie van VWS plaatsgevonden waarbij we onze vragen en zorgen hebben besproken. Het ministerie heeft toegezegd ons te willen helpen om ook op dit punt alsnog tot een goede ondersteuning voor onze leden te komen om de aanvragen rechtmatig te kunnen doen en uit te kunnen voeren. Wij hebben onze leden daarom gisteren geadviseerd om, voor zover zij dat niet al hadden gedaan en voor hen aan de orde is, alsnog aanvragen te doen voor zzp’ers en uitzendkrachten. Voor het sluiten van de aanvraag aanstaande vrijdag is het voor dit moment voldoende het aantal zzp’ers en uitzendkrachten dat in aanmerking komt te melden. Op die manier is er voldoende gelegenheid voor instellingen om een aanvraag voor zzp’ers en uitzendkrachten te doen. In de komende weken wordt de nadere administratieve uitwerking van de aanvraag in goed overleg vormgegeven.