Naar homepage

Overeenstemming uitwerking continuïteitsbijdrage Zvw en kpuc 2020

Publicatiedatum

In goed overleg hebben de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland overeenstemming bereikt over de uitwerking van de continuïteitsbijdrage voor specifieke ggz-instellingen (voor aanbieders met een omzet > 10 mln en/of zorg met verblijf) en een aanvullende afspraak over het maximeren van de kosten per unieke client (kpuc) 2020.

De betreffende continuïteitsbijdrage was in juli reeds vastgesteld. Deze is nu uitgewerkt zodat voor de ggz-instelling duidelijk is hoe de continuïteitsbijdrage wordt bepaald, met name in relatie tot de plafondafspraken. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de kpuc 2020 omdat we een effect op de gemiddelde prijs verwachten door corona. Zorginstellingen vangen het eerste effect op; boven een bepaald percentage nemen zorgverzekeraars de overschrijding voor hun rekening.

Gegeven de impact van de tweede golf op instelling, personeel en patiënten, hebben we ook met ZN afgesproken om in november met elkaar te spreken over de impact van deze tweede golf en een doorkijk te maken naar 2021.

De regelingen bieden zekerheid voor instellingen rondom het opvangen van omzetderving en meerkosten rondom Corona voor zorg die door verzekeraars wordt vergoed.