Naar homepage

Patient en behandelaar kiezen samen beste behandelvorm

Publicatiedatum

Wij zijn blij dat bij steeds meer mensen de zorg weer op gang komt. Dit is een van de uitkomsten uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van patiëntenplatform Mind.

Na een periode van terughoudendheid vanwege gezondheidsrisico’s voor zowel patiënten als behandelaren, vindt er sinds 20 april weer steeds meer direct contact plaats in zowel de ambulante zorgverlening als de behandeling via de poliklinieken. Sinds eind april breiden alle ggz-instellingen het aantal reguliere behandelmomenten uit en ook dagbehandeling start geleidelijk weer op (bestuurder Marc Blom van Parnassia Groep vertelde gisteren hierover in Zorgvisie).

Wij ondersteunen onze leden hierbij, bijvoorbeeld door het opstellen van een handreiking voor het organiseren en inrichten van de zorg op 1,5 meter. De verwachting is dat deze handreiking eind van de week klaar is. Overigens is het goed om te benadrukken dat behandeling in de klinieken van mensen die daar verblijven in de afgelopen coronaperiode nooit onderbroken is geweest.

Face tot face contact

Uit de enquête van Mind komt duidelijk naar voren dat overleg met de patiënt en zijn naaste over de best passende vorm van zorg van essentiële betekenis is, juist in een tijd die vanwege corona vaak als extra onzeker wordt ervaren. Wij willen dit graag onderstrepen: niet voor niets is dit overleg ook opgenomen in de ggz-richtlijn. Dit geldt met name in die gevallen waar face to face contact vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s vervangen wordt door beeldbellen. Voor sommige cliënten lijkt beeldbellen overigens een welkome aanvulling op het behandelinstrumentarium.

Instellingen doen er alles aan om hun fysieke ruimtes zo in te richten dat, met in achtneming van de anderhalve meter richtlijn, ook face to face contact weer mogelijk wordt. Toch vragen wij er begrip voor dat de coronacrisis ons ook de komende tijd zal dwingen om de zorg anders in te richten dan we tot half maart gewend waren.

Melden bij de huisarts

Het aantal doorverwijzingen naar de basis ggz en de specialistische is sinds de uitbraak van de coronacrisis met de helft gedaald, terwijl uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat vermoedelijk meer mensen dan voor de crisis kampen met psychische klachten. Wij hopen dat mensen niet schromen om hiervoor hulp te vragen. 'Blijf niet onnodig lang doorlopen met psychische klachten maar ga ermee naar de huisarts', was vorige week al de oproep van voorzitter Jacobine Geel.