Naar homepage

Plan voor hoogcomplexe ggz van ggz-aanbieders en zorgverzekeraars

Publicatiedatum

Naar schatting 250 à 300 patiënten met hoogcomplexe ggz-zorgvragen krijgen een maatwerkaanpak. Deze kwetsbare patiënten krijgen nu nog niet altijd de juiste zorg en ondersteuning. Om daar verandering in te brengen hebben GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland vorige week dinsdag 10 maart een gezamenlijk plan van aanpak gepresenteerd aan staatssecretaris Blokhuis van VWS. De staatssecretaris heeft het plan van ggz-aanbieders en zorgverzekeraars vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer.

De grootste ggz-aanbieders en betrokken zorgverzekeraar inventariseren per regio voor welke patiënten een maatwerkaanpak noodzakelijk is. Zij betrekken daarbij de partijen en professionals die nodig zijn om de patiënt een passend zorgaanbod te kunnen bieden. Op die manier wordt het aantal hoogcomplexe ggz-zorgvragen in kaart gebracht en wordt voor patiënten een integraal behandel- en zorgplan opgesteld. Zorgverzekeraars zorgen voor een passende financiering en zetten zo nodig zorgbemiddeling in om hun verzekerden te helpen. Waar de benodigde capaciteit of expertise een impuls nodig heeft, zorgen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars voor extra inzet. Vanwege de nauwe verbinding met de langdurige zorg (Wlz) en ondersteuning (Wmo) hebben ook zorgkantoren en gemeenten nadrukkelijk een rol in de aanpak.

Lees hier meer over het plan van aanpak: