Naar homepage

Reactie BGZJ op rapport Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht

Publicatiedatum

Op 25 maart is het eindrapport ‘De kracht van wijd reiken’ van het Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht gepubliceerd en aangeboden aan de VNG. Het Expertiseteam is geen voorstander van nieuwe wetswijzigingen, maar ziet de oplossing vooral in de inhoudelijke transformatie. De titel van het rapport geeft dan ook de kern van het advies aan.

Het expertiseteam kreeg in 2019 de opdracht van de VNG om met een advies te komen over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht en of een nadere afbakening nodig is. Dit in een tijd van grote financiële tekorten en werkdruk in de jeugdhulp.

Jeugdwet biedt voldoende mogelijkheden

Na een intensieve verkenning is de conclusie van het Expertiseteam dat afgrenzing en beperking van de jeugdhulpplicht niet de oplossing is voor de huidige knelpunten in de uitvoering van de Wet. De Jeugdwet biedt volgens het Expertiseteam aan gemeenten in samenwerking met aanbieders voldoende mogelijkheden om de jeugdhulp goed te kunnen sturen (of inrichten).

Ontwikkelagenda

Het Expertiseteam adviseert gemeenten met een ontwikkelagenda te werken, waarin in ieder geval de volgende bouwstenen terugkomen:

  1. Differentiëren naar vragen van kinderen en hun ouders,
  2. Het ontzorglandschap en het goede gesprek over opvoeden en opgroeien,
  3. Maken van consistente inrichtingskeuzes,
  4. Aangaan duurzaam partnerschap met een beperkt aantal partners,
  5. De kokers doorbreken en een alternatief aanbod ontwikkelen.

De opdracht aan het Expertiseteam is gegeven in de context van grote financiële tekorten en hoge werkdruk bij zowel gemeenten, als bij vele aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming en de beloften van de Jeugdwet zijn nog onvoldoende waargemaakt.

Reactie BGZJ

Het Expertiseteam geeft in het rapport aan dat in gesprek blijven met alle partners nodig is om tot oplossingen te komen. De jeugdbranches (BGZJ) zien het advies van het Expertiseteam als een bijdrage voor oplossingen vooral voor de lange termijn. Het biedt handvatten voor de transformatie. De jeugdbranches (BGZJ) willen in gesprek blijven met elkaar, met de VNG en de ministeries, over oplossingen. Zowel voor de korte, als de lange termijn én met aandacht voor de coronacrisis die ook de (transformatie van de) jeugdhulp en jeugdbescherming op dit moment sterk raakt.