Naar homepage

Sterk door Werk in teken van suïcide preventie

Publicatiedatum

Deze zevende editie van Sterk door Werk, een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, staat in het teken van suïcide preventie.

Zelfmoord is het trieste eindpunt van een eenzame weg. Elke dag overlijden vijf mensen door zelfdoding. Vaak spelen er meerdere problemen bij mensen die zelfmoord plegen of eraan denken. Mensen proberen meestal zo lang mogelijk zelf hun problemen op te lossen en wachten tot het laatste moment met het vragen om hulp. Naarmate ze meer en meer klem komen te zitten, neemt de chaos en wanhoop in hun hoofd maar toe en komen ze in een vicieuze cirkel van kwetsbaarheid en stress.

Praten helpt. Door over zelfmoordgedachten te praten ontstaat er in iemands hoofd rust en ruimte voor ordening en wordt het mogelijk om hulp te zoeken. De meeste mensen die aan zelfmoord denken, willen uiteindelijk geen zelfmoord plegen.

Zelfmoord komt in Nederland bijna 2 keer vaker voor onder mannen dan onder vrouwen. En het meest onder mannen van middelbare leeftijd. Hoe komt dit? Verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en schulden zijn hierbij belangrijke risicofactoren. Wat kunnen (zorg)professionals, werkgevers en naasten in dit geval doen? Wat moet je juist wel doen en wat niet? Hierover vertellen Harm van der Werf en Henk Oldenbeuving vanuit hun eigen ervaring met suïcidale gedachten of verlies van werk en Marianne Minks, arbeidsdeskundige van UWV, vanuit haar ervaring als professional.

Ook onder jongeren is sterfte aan zelfdoding relatief hoog. Jaarlijks overlijden ongeveer 100 jongeren onder 23 jaar aan zelfmoord. Veel van deze jongeren waren bij overlijden in beeld bij de zorg. Vaak is er sprake van één of meerdere psychiatrische diagnose(n). Ook een complexe problematiek, schulden, depressie of verslaving spelen een rol.

Dit is ook het geval bij Lisa Poelstra. In de film ‘De weg naar werk’ vertelt de 33-jarige Lisa over haar roerige jeugd, haar verslaving, maar vooral ook over de weg terug naar het leven. “Er kan echt een leven zijn na zulke chaos”, aldus Lisa. Voor de weg naar herstel is structuur en het hebben van werk een goede basis geweest. Vrijheid en onafhankelijkheid, dat is waar werk voor haar voor staat.

Per jaar denken maar liefst 500.000 mensen na over het plegen van zelfmoord. Voor verreweg de meeste van hen geldt: praten helpt. Het is dus belangrijk de signalen te herkennen, er over te praten, een luisterend oor te bieden en waar nodig door te verwijzen naar geschikte hulp.

Kijk voor meer informatie op www.sterkdoorwerk.nl.