Naar homepage

Stoptober, stoppen met roken

Publicatiedatum

Het is weer oktober, de maand waarin jaarlijks aandacht is voor stoppen met roken: Stoptober. Twee jaar geleden heeft de Nederlandse ggz het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. In dit akkoord heeft het kabinet samen met maatschappelijke organisaties, gezondheidsfondsen, de zorgsector, zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, topsectoren en bedrijven afspraken gemaakt om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren.

Alle GGZ-instellingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse ggz voeren beleid om uiterlijk in 2025 rookvrij te zijn. In 2021 al zijn zelfs alle verslavingszorginstellingen die zijn aangesloten bij Verslavingskunde Nederland rookvrij. Ook stimuleren wij rookvrij ambulant werken door zowel aan medewerkers als aan patiënten uit te leggen dat medewerkers recht hebben op een veilige en rookvrije werkplek en dat de thuisomgeving van de patiënt bij ambulant werken als werkplek geldt.

Zelf aan de slag met het rookvrij maken van je werkplek? Neem dan contact op met Anton van Balkom, onze aanjager rookvrije ggz.