Zoeken

We kijken terug op een geslaagde online bijeenkomst op 26/11 getiteld ""New Horizons in Mental Health Care: Strengthening mental health services by peer-expertise and digitalization". EURECO (European collaboration platform of academic researchers and service providers working on inclusive community planning and development) organiseerde deze bijeenkomst met het 'Waardenetwerk Internationaal Verbinden',

ZonMW, Mental Health Europe, Lister en EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities). Meer dan 50 internationale deelnemers kwamen samen om kennis uit te wisselen over het effectief inzetten van ervaringsdeskundigheid in de ggz en daarbuiten. De input uit de meeting wordt gebruikt om de strategie van EURECO en de EASPD vorm te geven waarin ze sturen op het inzetten van ervaringsdeskundigheid.