Naar homepage

Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid

Publicatiedatum

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt met de publicatie Verwachte gevolgen van corona voor de psychische gezondheid wat veel mensen al aanvoelden: de coronapandemie heeft niet alleen gevolgen voor de fysieke gezondheid en de economie, maar waarschijnlijk ook een grote impact op de psychische gezondheid.

Om de gevolgen hiervan te beperken, adviseert het SCP risicogroepen te monitoren en te zorgen voor voldoende capaciteit en passende laagdrempelige hulp in de geestelijke gezondheidszorg. Het SCP verwijst in de publicatie ook naar het paper van de Nederlandse ggz met de inzet voor de verkiezingsprogramma’s en de contourennota.