Naar homepage

Zo kan het ook! Screening: op de juiste plek op de wachtlijst

Publicatiedatum

Om cliënten sneller te kunnen toeleiden naar passende zorg, is lid-instelling Lionarons GGZ vorig jaar gestart met het online screenen van cliënten die door de huisarts zijn doorverwezen, nog vóórdat zij op de wachtlijst komen te staan.

Doel van deze screening: een beter beeld krijgen van de klachten van de cliënt en zorgen dat deze voor de juiste behandeling worden aangemeld. Of dat ze worden terugverwezen naar de huisarts of doorverwezen naar een andere organisatie, omdat de problemen elders beter aangepakt kunnen worden.

De pilot is uitgevoerd met instemming en financiering van zorgverzekeraars CZ en VGZ en gefinancierd uit de POH GGZ-gelden. Over structurele financiering denken partijen nog na.

Lees het hele verhaal

Bron: wegvandewachtlijst.nl