Naar homepage

Advies Sociaal Economische Raad: ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’

Publicatiedatum

De SER heeft 21 mei het advies ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’ aangeboden aan de informateur. In dit advies, waar ook de Nederlandse ggz aan heeft bijgedragen, stelt de SER dat de jeugdzorg (alle vormen van jeugdhulp waaronder jeugd-ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering) op korte termijn kan -en moet- verbeteren.

Teveel kinderen en gezinnen met ernstige problemen wachten te lang op zorg. Een observatie die aansluit bij de individuele analyse van de Nederlandse ggz.

Tien aanbevelingen

Het advies is nu toegespitst op 10 aanbevelingen: volgend jaar komt de SER met een uitvoeriger rapport. De SER stelt dat kinderen en gezinnen met problemen ondanks inspanningen van jeugdprofessionals, zorgaanbieders en gemeenten vaak te lang moeten wachten op zorg. Ondanks alle inspanningen kampt de jeugdzorg met grote knelpunten zoals: hoge werkdruk, administratieve lasten en knellende regels bij jeugdprofessionals. Jeugdzorgorganisaties kampen met financiële en personele tekorten en het lukt gemeenten niet om grip te krijgen op de almaar stijgende uitgaven voor deze zorg. De tien aanbevelingen zijn in het rapport terug te lezen.

Toekomst van de jeugdzorg

De jeugdzorg, het structureel borgen van voldoende middelen daarvoor en ook de reikwijdte ervan, moet buitengewoon hoog en urgent op de agenda staan in de formatie. Het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet (commissie Sint) onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering.