Zoeken

Ben jij geïnteresseerd in opleiding- en ontwikkelvraagstukken en wil jij je inzetten voor een goede aansluiting tussen opleiding en werk, een ontwikkelperspectief en een leven lang leren in de ggz? Wij zijn op zoek naar een Adviseur Opleiden en ontwikkelen.

De organisatie
De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Als belangenbehartiger van bijna 100 ggz-aanbieders met ruim 89 duizend professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen. Onze missie is het samen werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Als netwerkorganisatie maakt de Nederlandse ggz de verbinding met partners binnen en buiten onze sector. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. Iedereen kan bijdragen: cliënten en ervaringsdeskundigen, familie en geliefden, buren en vrienden, behandelaren en andere zorgverleners, bestuurders en leidinggevenden, beleidsmakers en politici. Samen zijn we de Nederlandse ggz. Ga jij met ons deze uitdaging aan? Wij zoeken een:

Adviseur Opleiden en ontwikkelen (24-28 uur)

Wat ga je doen?
Ontwikkelingen in de ggz, zoals herstel- en netwerkgerichte zorg, maatschappelijke participatie van cliënten en digitalisering, vragen allen om nieuwe competenties bij medewerkers in de sector ggz. Je draagt bij aan de aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk in het licht van deze actuele ontwikkelingen in de ggz en van het onderwijsveld. Je zet je daarnaast in om de kwaliteit, capaciteit, continuïteit, betaalbaarheid en innovatie van opleidingen in de ggz te waarborgen. 

Een van de speerpunten van het regieteam Mens&Werk binnen de Nederlandse ggz is het behoud van medewerkers voor de ggz. Je ontwikkelt hiervoor in samenwerking met ggz-instellingen, opleidingsinstituten en beroepsorganisaties een gezamenlijke opleidings- en ontwikkelstrategie. Die strategie draagt bij aan focus in een versnipperd veld, creëert meer tijd voor professionals voor opleiding, reflectie en ontwikkeling en maakt het voor ggz-instellingen mogelijk om onderwijs en scholing als strategisch instrument voor verbetering van de kwaliteit, samenwerking en vernieuwing in te zetten. 

Je initieert activiteiten ter ondersteuning van een innovatief en toekomstgericht opleidingsbeleid voor de sector. Je creëert de randvoorwaarden en voert effectieve lobby om de gewenste opleidings- en ontwikkelstrategie binnen de sector te realiseren. Je bouwt en onderhoudt daartoe een netwerk met leden en stakeholders en met vertegenwoordigers van politieke en maatschappelijke instanties.

Je werkt samen met een collega adviseur opleiden. 

Wat neem je mee?  Wat bieden we?  
De Nederlandse ggz biedt een boeiende en inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. We bieden je:  Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door jouw CV en motivatie te versturen naar vacature@denederlandseggz.nl. De vacature wordt gesloten zodra een geschikte kandidaat gevonden is.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je contact opnemen met Marijke Verbeek, Manager Belangenbehartiging, via 06-466 415 42.