Zoeken

Arthur Notermans is de nieuwe bestuurder van het Regieteam Informatiebeleid van de Nederlandse ggz. De leden van de Nederlandse ggz hebben Arthur Notermans per 5 november 2020 benoemd tot lid van het algemeen bestuur binnen het Regieteam Informatiebeleid.

Arthur Notermans is sinds 2015 lid van de raad van bestuur van Espria. Binnen Espria is Arthur Notermans verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering.

Interview met Arthur Notermans ​

“Het gaat niet om competitie, maar om domeinoverstijgend samenwerken”

 


Wat is uw persoonlijke drijfveer om te werken als bestuurder in het zorgveld?
“Ik heb twaalf jaar namens de VN in diverse ontwikkelingslanden gewerkt . Toen ik terug kwam, wilde ik mij blijvend maatschappelijk inzetten. De keuze voor de zorg ligt dan voor de hand.”

Dit interview vindt plaats via Teams in coronatijd tijdens de tweede golf & een strenge lockdown. Hoe kijkt u aan tegen het besturen binnen het zorgveld in coronatijd?
“Het is zeker een bijzondere tijd om in te werken als bestuurder binnen het zorgveld. Het motiveert mij om juist nu in coronatijd mijn ervaring in te zetten voor de meest kwetsbare mensen. Het is een tijd waarin meerdere zaken nodig zijn binnen het bestuur. Aan de ene kant is het belangrijk om toekomstgericht te werken om de grote lijn te bewaren.

Tegelijkertijd is het van belang om positief mee te bewegen in deze samenleving nieuwe stijl. Ook na COVID-19 gaat de digitale zorg op afstand immers door, groeit artificial intelligence. Wij kunnen er ook niet omheen dat wij straks een deel van de corona-rekening moeten betalen. Waardoor wij moeten nu al moeten kijken hoe wij straks met minder geld dezelfde goede zorg of liever nog beter kunnen leveren.”

Hoe gaat dat binnen Espria in coronatijd?
“Ik ben er trots op dat Espria binnen twee weken het digitale werken rond had, en daarmee ook  voor GGZ Drenthe. Hoe wij integraal & domeinoverstijgend samenwerken. Het gaat niet langer om competitie, maar om samenwerken.”

De Nederlandse ggz zit volop in de  bouw naar een next level organisatie/ netwerkorganisatie. Wat vindt u hiervan?
“Het is mooi om als ggz een voorwaartse beweging te maken. Van meer gesloten aparte domeinen vroeger naar mee bewegen anno 2021. Ik ben heel erg blij met de draai van binnen naar buiten. Wij werken binnen de ggz niet alleen maar voor psychiatrische cliënten. Onze cliënten zijn namelijk ook burgers, ouders, werknemers. De Nederlandse ggz sluit met deze koers meer aan bij de behoeften van zorgprofessionals & cliënten. Om volwaardig burgerschap en kwaliteit van leven voor psychiatrische cliënten te erkennen. Door meer samen te werken met stakeholders van de wijkverpleging tot en met woningcorporaties, gemeenten en politie.”

Hoe ziet u de samenwerking binnen het veld?
“Ik onderschrijf deze noodzaak tot verbinding binnen de ggz-branche. Elkaars netwerken gebruiken en versterken. Misschien is er in de toekomst wel een Noordelijk Acuut Zorgnetwerk mogelijk. Waarmee wij in de hele Noordelijke regio van Friesland , Groningen en Drenthe met minder individuele crisisteams, “elk in hun eigen autootje” meer cliënten kunnen bedienen.”

Zijn er zaken die u zelf nog belangrijk vindt om te noemen?
“Als bedrijfseconoom vind ik het van belang om bij kwetsbare groepen niet alleen maar te bezuinigen. Ketenzorg is essentieel. Dat een burger die uitbehandeld is met TBS bijvoorbeeld weer in aanmerking komt voor een woning, weer mee kan doen in de maatschappij.

Ik ben voor verdere investeringen om de administratieve lastendruk te verlagen. Investeren in de digitale infrastructuur ook na corona. Rondom bijvoorbeeld het Elektronisch Patïenten Dossier (EPD) en om andere data ook verder en vooral beter te ontsluiten.”