Naar homepage

De Nederlandse ggz nog niet tevreden met reactie Blokhuis op urgente vraag

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz heeft in een gesprek met de staatssecretaris en andere jeugdbranches afgelopen vrijdag opnieuw aangedrongen op snelle actie van staatssecretaris Blokhuis om opschalen van hulp voor kinderen en jongeren nu mogelijk te maken. Eventuele extra middelen en vermindering van de administratieve lasten horen daarbij geregeld te zijn.

De Nederlandse ggz pleit al vanaf eind december voor extra maatregelen zodat instellingen op kunnen schalen om de steeds nijpender situatie van kwetsbare doelgroepen nu op te vangen. Voorkomen moet worden dat een 20% toename van de vraag naar jeugd-ggz zoals in het Verenigd Koninkrijk wordt verwacht realiteit wordt.

Blokhuis kondigt in een reactie aan dat er een breed gedragen plan moet komen om de gevolgen van de corona-crisis voor de jeugd op te vangen. Dat is prijzenswaardig, en vanzelfsprekend stellen wij graag onze kennis en inzet hiervoor ter beschikking. Ook ziet de staatssecretaris in dat daar mogelijk financiële middelen mee gemoeid zijn. De expliciete garantie dat deze extra middelen ook ingezet kunnen worden om extra zorg te verlenen die nú nodig is ontbreekt echter. We zullen daar op blijven aandringen.