Naar homepage

De Nederlandse ggz, NVvP en MIND blij met prioritering vaccinatie

Publicatiedatum

Na intensieve gesprekken met de ggz-sector heeft minister De Jonge vandaag bekend gemaakt de ggz alsnog te prioriteren in de landelijke vaccinatiestrategie. De ggz-sector ontbrak tot nu toe in de plannen van de minister.

Onterecht, vooral als het gaat om kwetsbare patiënten die in een gesloten setting worden behandeld waar ze samen met andere patiënten samenwonen en veelvuldig contact hebben met behandelaren. Daarbij gaat het vaak om patiënten die moeite hebben met het begrijpen en naleven van de COVID-19 maatregelen, wat extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook veel zorgmedewerkers kunnen zich door de aard van de problematiek vaak niet goed beschermen tegen besmetting.

Voorzitter Jacobine Geel: “We zijn blij dat de minister ontvankelijk is gebleken voor onze dringende oproep en heeft besloten dat patiënten die intramuraal worden behandeld en hun behandelaren met voorrang prioriteit krijgen in de vaccinatiestrategie. Dit geldt ook voor patiënten en behandelaren van forensische klinieken, en de medewerkers van crisisdiensten. Vanzelfsprekend hadden we graag gezien dat nog grotere groepen van ggz-patiënten en hun behandelaren met voorrang gevaccineerd zouden kunnen worden. Maar gelet op de schaarste van het aantal vaccins maakt de minister in onze ogen te billijken keuzes.”

Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is ook blij met het gewijzigde beleid:‘ Met de nodige moeite is het uiteindelijk gelukt om het Ministerie van VWS te overtuigen dat ook patiënten en zorgprofessionals in de GGZ kwetsbaar zijn en met voorrang een plek verdienen in de vaccinatie strategie”’

MIND directeur Marjan ter Avest: “Veel patiënten hebben te maken met een combinatie van geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen. Zij zijn dus extra kwetsbaar voor het corona-virus. Bovendien is het uitermate moeilijk om de corona-maatregelen te hanteren bij het verlenen van zorg aan mensen met complexe aandoeningen in een instelling. We zijn erg blij dat VWS hiermee erkenning geeft aan de noodzaak van de ggz.”

De aangekondigde aanpassing van de prioritering van de vaccinatiestrategie betekent nu dat in totaal zo’n 85.000 personen uit de ggz-sector op zo kort mogelijke termijn zullen worden gevaccineerd. Geel: “We gaan er van uit dat de geprioriteerde zorgprofessionals gebruik kunnen maken van vaccinatie door GGD professionals. Wat betreft de overige groepen gaan we in gesprek met VWS over de praktische uitvoering. Onze leden staan klaar om het inenten adequaat te organiseren.”