Zoeken

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor professionals in het zorgveld? Het Trimbos-instituut publiceert vandaag het eindrapport “Impact van de coronacrisis op het werk en welzijn van professionals voor psychische hulp”. Aan diverse dialoogsessies namen ook professionals uit de ggz-sector deel. De Nederlandse ggz neemt de conclusies uit het rapport ter harte.
 
De dialooggroepen deden de oproep: juist nu in coronatijd is het urgent om te investeren in de duurzame inzet van professionals. Het Trimbos-instituut onderzocht dit in opdracht van ZonMw, samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, koepels van zorgaanbieders waaronder de Nederlandse ggz en andere partijen zoals MIND en Hogeschool Inholland.