Zoeken

Op 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) een feit. Om de overgang voor behandelaren makkelijker te maken, zijn in opdracht van de Taskforce Kwaliteit en Veiligheid in de Forensische Zorg drie tools en een set KPI’s ontwikkeld. In een webinar op dinsdag 30 november laten we aan operationeel en tactisch leidinggevenden en controllers de werking en het gemak van deze tools zien. Ook vertellen we hoe instellingen aan deze tools kunnen komen. De Taskforce stelt de tools gratis ter beschikking aan forensische zorgaanbieders. Ook het webinar is gratis toegankelijk.

Nieuwe situatie
De overgang naar het zorgprestatiemodel betekent dat er voor zorgaanbieders veel processen veranderen. Zo gaat de agenda er na 1 januari heel anders uitzien. Dat roept vragen op. Hoe stuur je nog op productiviteit? Hoe weten behandelaren dat hun agenda voldoende gevuld is als de 85%-norm wegvalt? En hoe zit dat met die gemiddelde opslag voor indirecte tijd: wat betekent dat voor een behandelaar die meer indirecte tijd nodig heeft? 

Tools om grip op de nieuwe situatie te krijgen
Deze vier tools maken de overgang voor behandelaren na 1 januari makkelijker: 
  1. Een set slimme KPI’s om indirecte tijd echt los te laten
  2. De werk-balans-tool om de werkdruk te bespreken
  3. De caseload-berekenaar voor het teamgesprek over onderlinge werkverdeling
  4. De rekentool intramuraal om de gevolgen voor de dagbesteding en de vaktherapie inzichtelijk te maken.
Meld je aan of stuur de uitnodiging door
Het webinar is op 30 november 2021 voor operationeel en tactisch leidinggevenden en controllers in de (forensische) ggz. Meld je aan via p.breedveld@p5com.eu en schuif digitaal aan! Is dit gratis webinar interessant voor een collega’s? Stuur de uitnodiging gerust door.