Zoeken

Het ontbreekt aan toegankelijke zorg en kinderen worden niet goed of te laat geholpen. Met dit ondubbelzinnige signaal spreken de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Kinderombudsman, de Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid zich uit over de ontstane situatie in o.a. de jeugd-ggz. Ze willen expertise combineren en met “samen verder”-sessies in gesprek met het veld om in beeld te brengen waar de grootste obstakels zich bevinden.

Veronique Esman is blij met de steun in de rug: ‘We zijn al sinds september aan het hameren op de positie van kinderen en jongeren in de jeugd-ggz. Door Corona is duidelijk geworden dat de jeugd-ggz niet alleen overloopt, maar worden ook de gevolgen van de decentralisatie zichtbaar. We hebben al een analyse gemaakt wat er moet gebeuren, en zijn zelf ook hard aan de slag om als sector obstakels weg te nemen. We gaan daarom ook graag in gesprek om expertise te delen en te zorgen dat duurzame jeugdhulp wordt gerealiseerd".

Optimistisch dat op korte termijn alle problemen zullen worden opgelost is Esman niet: “Er wordt met man en macht gewerkt, maar de problemen met de decentralisatie behoeven goed onderbouwde ingrepen. Ondertussen moet vooral de eerste nood gelenigd worden: kinderen in crisis moeten zo snel mogelijk geholpen worden, zeker in deze coronatijd een enorme uitdaging. Ik ben ontzettend trots dat zorgprofessionals zo doorbijten in deze moeilijke tijden en doen wat ze kunnen. Alle hulp die we daarbij kunnen gebruiken is hard nodig. Het nu afgegeven signaal geeft de urgentie daarvan nog een keer aan".

Lees hier het persbericht van de vijf genoemde organisaties. 
Lees hier de gezamenlijke analyse die ze hebben uitgebracht.