Naar homepage

Herstel Dichtbij steunt projecten voor mensen met mentale problemen

Publicatiedatum

Het Oranje Fonds en MIND starten samen het programma Herstel Dichtbij dat steun biedt aan vrijwilligersprojecten voor mensen met mentale problemen.

In dit project krijgen tachtig zelfregie- en herstelinitiatieven drie jaar lang ondersteuning, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft dicht bij huis hulp kan krijgen om weer mee te doen in de samenleving. Herstel Dichtbij is opgericht ter ere van de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima.

De Nederlandse ggz draagt dit mooie programma een warm hart toe. Met name omdat het goed aansluit bij ons standpunt dat we vol moeten inzetten op preventie voor mentale veerkracht en blijven zoeken naar duurzame en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een mentaal veerkrachtig Nederland!

Lees meer op de website van MIND.