Naar homepage

“Ik bundel graag de krachten in de zorg intern & extern”

Publicatiedatum


Patricia Esveld is de nieuwe bestuurder van de portefeuille Zorg en Veiligheid van de Nederlandse ggz. De leden van de Nederlandse ggz hebben Patricia Esveld per 5 november 2020 benoemd tot lid van het algemeen bestuur.

Esveld is sinds 1 december 2019 bestuurder bij Pro Persona. Daarvoor was zij onder meer bestuurder in de zorg bij HilverZorg en Heliomare.

Interview met Patricia Esveld

“Ik bundel graag de krachten in de zorg intern & extern”

Wat is uw persoonlijke drijfveer om te werken als bestuurder in het zorgveld?

“Van nature ben ik een verbinder. Graag denk ik erover na hoe ik samen met partners partijen kan verbinden binnen het zorgveld. Intern bij Pro Persona doe ik dat door het cliënt-perspectief steeds weer onder de aandacht te brengen en krachten te bundelen. Extern doe ik dat door de samenwerking te zoeken.”

Dit interview vindt plaats via Teams in coronatijd tijdens de tweede golf & een strenge lockdown. Hoe kijkt u aan tegen het besturen binnen het zorgveld in coronatijd?

“Het is een bijzondere tijd voor een bestuurder in de zorg. Het is bijna crisismanagement in 1 jaar tijd. Eerst was het even spannend, maar het is bijzonder hoe dit bij Pro Persona is opgepakt en hoe wij alles snel draaiende konden houden. Nu in de tweede lockdown wordt een deel van het crisismanagement bijna gewoon.”

Hoe gaat dat binnen Pro Persona in coronatijd?

“Ik hoorde vooral dat ik als bestuurder meer & op een andere manier zichtbaar ben in coronatijd. Onder meer door grotere interne Zoom inspiratiebijeenkomsten. Als bestuurder ben je nu letterlijk (online) in beeld. Het is bijzonder om met meer openheid op deze manier met alle onderdelen van de organisatie contact te hebben.”

De Nederlandse ggz zit volop in de bouw naar een next level organisatie/ netwerkorganisatie. Wat vindt u hiervan?

“De ggz was eerst het domein in de zorg waar je eigenlijk te weinig van zag. Terwijl wij in de branche zoveel goede dingen doen en te maken hebben met complexe thema’s, complexe regels en complexe wetten. De beweging naar een netwerkorganisatie is noodzakelijk zodat ons werk nog beter zichtbaar wordt en zodat wij met elkaar in de branche en daarbuiten kunnen verbinden.”

Wat wilt u bereiken binnen uw portefeuille Zorg en Veiligheid voor de Nederlandse ggz?

“Het is een portefeuille over de volle breedte. Met thema’s van sociaal domein t/m forensische ggz en beschermd wonen. Ik zou binnen deze thema’s graag nog meer domein & instelling overstijgend de samenwerking opzoeken/ krachten bundelen. Met de leden, met aanpalende domeinen samen bijdragen aan de beweging van de Nederlandse ggz.”

Het duurt nog even, maar wij gaan straks in bijzondere (corona)tijden richting de verkiezingen van maart 2021. Wat zijn volgens u dan de speerpunten voor uw branche? Wat moet er veranderen?

“Het is belangrijk dat de politiek de partijen in het veld nog makkelijker laat samenwerken zonder stelselwijzigingen door te voeren. Onze vraagstukken raken anderen domeinen, meerdere ministeries, meerdere wetten van Wmo t/m Wlz. Juist die verschillende domeinen, ministeries en wetten hebben eigen dynamieken, invloedsferen en financieringsstromen. Die kunnen samenwerking ongemerkt (of onbedoeld) bemoeilijken. Een optie is om meer regie bij de zorgpartners neer te leggen. Zij kunnen zeker een goede inschatting maken welke zorg passend is bij multicomplexe casussen en daar dan snel op acteren.“

Kunt u tot slot nog iets delen over uw persoonlijke bestuursstijl?

“Zelf ben ik een groot voorstander van openheid en transparantie waar het kan. Door bijvoorbeeld juist complexe dilemma’s van onze instelling wel te delen met de omgeving of de media. Als andere betrokkenen in de maatschappij weten wat er speelt, dan is er vaak meer begrip voor de complexiteit van ons werk of voor onze dilemma’s.”

Nog meer over Patricia Esveld en waarom ze deelneemt aan het waardenetwerk Zorg en Veiligheid