Zoeken

Fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid, zelfstandig kunnen blijven functioneren, sociaal contact en welbevinden zijn basisbehoeften voor iedereen. De corona-crisis heeft dit extra duidelijk gemaakt. In politiek en beleid is meer aandacht gekomen voor ggz-zorg, mentale gezondheid en leefstijlpsychiatrie. De vraag naar ggz-hulp voor jeugd en volwassenen was al groot vóór de crisis en zal naar verwachting de komende periode sterk verder stijgen. Samen staan we voor een grote opgave op vele fronten.

De Nederlandse ggz roept de politiek op te investeren in mentale weerbaarheid en goede psychische zorg. Voor de thema’s jeugd, organisatie van zorg, preventie, leefbaarheid en zorgprofessionals hebben we op onze website overzichtelijk de belangrijkste knelpunten én oplossingen op een rij gezet. Hier kunt u ook de komende Kabinetsperiode lezen welke stappen er worden gezet naar betere mentale gezondheidszorg, op maat én op tijd.