Naar homepage

Nederlandse ggz lanceert speciale verkiezingspagina

Publicatiedatum

Fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid, zelfstandig kunnen blijven functioneren, sociaal contact en welbevinden zijn basisbehoeften voor iedereen. De corona-crisis heeft dit extra duidelijk gemaakt. In politiek en beleid is meer aandacht gekomen voor ggz-zorg, mentale gezondheid en leefstijlpsychiatrie. De vraag naar ggz-hulp voor jeugd en volwassenen was al groot vóór de crisis en zal naar verwachting de komende periode sterk verder stijgen. Samen staan we voor een grote opgave op vele fronten.

De Nederlandse ggz roept de politiek op te investeren in mentale weerbaarheid en goede psychische zorg. Voor de thema’s jeugd, organisatie van zorg, preventie, leefbaarheid en zorgprofessionals hadden we in 2021 op onze website overzichtelijk de belangrijkste knelpunten én oplossingen op een rij gezet. Hier kon u de toenmalige Kabinetsperiode lezen welke stappen er werden gezet naar betere mentale gezondheidszorg, op maat én op tijd.