Naar homepage

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 vastgesteld

Publicatiedatum

Dertien samenwerkende partijen hebben op 4 maart 2021 een meerjarenagenda vastgesteld voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Intensieve en multidisciplinaire samenwerking staat daarbij voorop.

De partijen zijn: de VNG, de Nationale Politie, de ministeries van JenV en VWS, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Landelijk netwerk Veilig Thuis en de Landelijke Vereniging van Managers Zorg- en Veiligheidshuizen.

Een Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat professionals ondersteunt om te komen tot een aanpak voor personen met complexe problematiek. Denk bijvoorbeeld aan personen met onbegrepen gedrag, die een risico kunnen vormen voor zichzelf of hun omgeving. De problemen van deze personen zijn zo soms zo complex dat de reguliere aanpak van professionals geen oplossing biedt.

Voor deze personen is een persoonsgerichte aanpak gewenst, zodat zij passende zorg en ondersteuning ontvangen, deel kunnen nemen aan de maatschappij en dat zijzelf of anderen zo min mogelijk risico’s lopen. Multidisciplinaire samenwerking is hierbij de sleutel tot succes. Nederland telt momenteel dertig van deze Zorg- en Veiligheidshuizen, die in de regio een netwerk hebben opgebouwd.

In de Meerjarenagenda 2021-2024 hebben de partners afspraken vastgelegd over de inrichting en besturing van de samenwerking in de Zorg- en Veiligheidshuizen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de gemaakte afspraken. De Nederlandse ggz is hier nauw bij betrokken vanuit het Waardenetwerk zorg en veiligheid, contactpersoon: Lilly Buurke lbuurke@denederlandseggz.nl.

Lees meer in de Meerjarenagenda.