Zoeken

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hiervan leren? En welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren?

Op maandag 8 maart 2021 debatteren kandidaat-Kamerleden van elf politieke partijen hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

Debat thema’s
Er zijn vier thema’s waarover wordt gedebatteerd. Op het programma staan:

Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zorgen we voor meer tijd voor de patiënt en cliënt, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn, hoe kunnen we veranderen van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel en hoe zorgen we voor meer werkplezier van zorgmedewerkers?

Kandidaat-Kamerleden
De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:

Voor wie?
Het Grote Zorgdebat is online te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Je kunt je hier kosteloos aanmelden voor dit verkiezingsdebat. We verwachten meer dan 50.000 deelnemers.

Waar en wanneer?
Vanwege de coronacrisis is deze editie van het Grote Zorgdebat online te volgen op 8 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Een week voor het debat wordt de link naar het platform verspreid om het debat te kunnen volgen.

Deelnemende zorgorganisaties
Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georganiseerd door: ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNGF KNMP, KNMT, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en ZN. Daarnaast zullen er diverse partijen uit de zorg zich aansluiten als partner van Het Grote Zorgdebat.

Aanmelden
Meld je aan voor de online versie van Het Grote Zorgdebat 2021 en ontvang de link in je mailbox.