Naar homepage

“Met andere ogen – Beweging in verbinding onderwijs en zorg”

Publicatiedatum

Tijdens de online-bijeenkomst “Met andere ogen – Beweging in verbinding onderwijs en zorg” gaan we met elkaar in gesprek over (de ontwikkelingen binnen) het programma “Met andere ogen” en over hoe we de regionale aansluiting tussen zorg en onderwijs kunnen bevorderen. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 4 februari van 11.00 tot 13.00 uur.

De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties die zijn aangesloten bij de branches voor jeugd(gezondheids)zorg en jeugdhulp (ActiZ, GGD GHOR Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra).

De ontwikkelkansen van kinderen worden vergroot door betere samenwerking tussen allerlei partijen die bij het kind zijn betrokken: onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid. Vanuit deze gedachte is het programma Met Andere Ogen gestart. Met Andere Ogen is een initiatief van een brede coalitie van meer dan twintig landelijk werkende organisaties. De start van het programma werd ingeluid met het gelijknamige rapport van René Peeters.

In het programma zijn forse stappen gezet om de samenwerking te verbeteren. Tijdens de online bijeenkomst willen we daarvan een paar voorbeelden laten zien. Voorbeelden die u kunnen inspireren om in uw eigen organisatie, met uw eigen samenwerkingspartners, voort te gaan om kinderen betere kansen te geven om zich te ontwikkelen. Want de samenwerking kan nog altijd veel beter!

U krijgt tijdens de bijeenkomst zelf ook volop de gelegenheid om goede voorbeelden uit uw eigen praktijk over het voetlicht te brengen. We horen graag uw ideeën hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Hoe kunt u met uw inbreng het programma verrijken?

Wij nodigen u graag uit om voorbeelden en ideeën paraat te hebben, zodat u die tijdens de bijeenkomst kunt inbrengen.

Tenslotte zullen we u informeren op welke manieren u kunt deelnemen aan het programma zelf en hoe het programma u kan ondersteunen bij het verder brengen van de samenwerking.

Bijgaand treft u het programma voor de bijeenkomst aan. U kunt zich tot uiterlijk 29 januari a.s. hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname aan de online-bijeenkomst.