Zoeken

Regelmatig krijgen Trijnie Rozema en Anton van Balkom, aanjagers rookvrije ggz, deze opmerking te horen van professionals van de sggz. Hoe kan je binnen een sggz-instelling rookvrij-beleid uitvoeren? Waar loop je tegenaan? En nog belangrijker, hoe los je dat op? Graag nodigen we je daarom uit voor de online bijeenkomst over dit onderwerp op donderdag 13 januari 2022 van 14.00-16.00 uur. De bijeenkomst is voor verpleegkundigen, behandelaars en leidinggevenden van sggz-instellingen.

Marco de Vries, verpleegkundig specialist, vertelt hoe hij met zijn collega's in de kliniek waar hij werkt, rookvrij op de kaart gaat zetten. Daarna gaan we met elkaar in gesprek en wisselen we ervaringen uit. Als je op deze middag ook een ervaringsverhaal wilt delen over rookvrije zorg, voel je van harte uitgenodigd!

Meld je direct aan bij Trijnie Rozema: TRozema@denederlandseggz.nl  of Anton van Balkom: avbalkom@denederlandseggz.nl