Naar homepage

"Voorgenomen kortingen op WLZ voor 2021 moeten van de baan"

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz betoogt vandaag bij de rechtbank Den Haag dat zorgkantoren een voorgenomen korting op de tarieven voor de kwetsbaarste patiënten in de ggz definitief ongedaan moeten en kunnen maken. De korting is opgelegd voor 2021, maar door de rechter in kort geding van tafel geveegd. Deze oordeelde dat zorgkantoren de gevolgen van de korting voor cliënten niet konden onderbouwen. De Zorgkantoren betogen in hoger beroep dat ze in het kader van doelmatigheid de korting wel degelijk moeten kunnen opleggen: ook zonder onderbouwing.

De Nederlandse ggz vindt deze stellingname onverantwoord. Directeur Veronique Esman: “In dit hoger beroep onderbouwen we wederom welke gevolgen de korting van 6% zou hebben voor de zorg van cliënten: die zijn fors. Om verantwoorde zorg te verlenen is minimaal 100% van het NZA tarief is noodzakelijk om de knelpunten op te lossen. Het kan niet zo zijn dat zorgfinanciers een carte blanche krijgen om vanwege ‘doelmatigheid’ kortingen op te leggen zonder zich te vergewissen van de gevolgen. Doelmatigheid is een containerbegrip geworden dat zonder te kijken naar wat kwalitatief goede en veilige zorg in de langdurige ggz is wordt ingezet om vermeende budgettekorten weg te werken ten koste van de patiënt.”

Tevens zal de Nederlandse ggz betogen dat er voldoende geld begroot is door het rijk om de zorg verantwoord te financieren. Esman: “Uit onze berekeningen blijkt dat de korting niet alleen schadelijk is, maar ook onnodig. Er is voldoende geld. Het vreemde is, dat de zorgkantoren voor 2022 en daarna wel met ons in gesprek zijn over of het al dan niet uit kan met die tarieven. Ze zijn geschrokken van de knelpunten op de werkvloer en hebben ook aangegeven, dat als de rechtbank het 100% NZa-tarief verplicht, ze dat gewoon gaan uitvoeren. We hopen dat de rechter de onderbouwingsplicht nu via jurisprudentie een vast onderdeel maakt van de financiering van door de zorgkantoren. De patiënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd hebben daar recht op.”