Naar homepage

Nieuwe landelijke agenda om zelfmoord te voorkomen

Publicatiedatum

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft vandaag samen met tal van maatschappelijke organisaties de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 getekend. In deze agenda trekken zij samen op om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking. Tijdens de ondertekening heeft Jacobine Geel vanuit de Nederlandse ggz bestuurders opgeroepen de ambitie van Zero Suicide te omarmen.

De ondertekening van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie door de staatssecretaris en vertegenwoordigers van onder meer de Nederlandse ggz, NIP, NVVP, Ivonne van de Ven Stichting, COC-Nederland, Jeugdzorg Nederland, het Trimbos-Instituut, de VO-Raad, MIND, ProRail, NVVK, TSD, UWV, VNG en GGD GHOR Nederland heeft plaatsgevonden tijdens een online talkshow. Deze is terug te zien via YouTube.

Moed voor nodig

Op de vraag of de Nederlandse ggz niet bang is voor de ambitie van Zero Suicide zei Jacobine Geel tijdens de talkshow: “We hebben als vereniging in zijn totaliteit gezegd: ‘Dat gaan we doen’. We willen niet dat mensen radeloos en eenzaam door eigen toedoen sterven, ook niet als ze al in behandeling zijn. Dat betekent dat je ook naar jezelf moet gaan kijken als professional en als bestuurder. Dat is altijd eng, maar we hebben instrumenten en we weten dat we kunnen leren hierin. En daar kunnen we landelijk op sturen en het gesprek over hebben. Ik hoop dat het door steeds meer lokale aanbieders wordt opgepakt, als een ambitie die ze durven omarmen, want daar is moed voor nodig.”

De Nederlandse ggz wil zich inspannen om te voorkomen dat mensen radeloos en alleen sterven door zelfmoord. Dit kunnen we echter niet alleen. Met onze leden, 113 Zelfmoordpreventie, MIND en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben we de initiatiefgroep Zero Suicide opgezet. We kiezen voor het streven naar 0 om mensen te inspireren en een beweging voort te brengen. We leggen de lat hoog. Zie hier de bijdrage van Ton Dhondt, voorzitter van de initiatiefgroep Zero Suicide, tijdens de talkshow.

Jacobine Geel roept bestuurders op om bij het realiseren van de ambitie hun verantwoordelijkheid te nemen. “Bestuurlijk leiderschap belangrijk is om het open gesprek te voeren om zodoende hierin verder te komen en te leren”.

Netwerkaanpak

113 Zelfmoordpreventie is de coördinator van de Landelijke Agenda en moedigt meer mensen, bedrijven en organisaties aan zich aan te sluiten. Door samen op te trekken, wint zelfmoordpreventie aan slagkracht. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord, is niet in beeld bij de zorg, waardoor acties breed in de maatschappij noodzakelijk zijn. Participanten in de Landelijke Agenda uit onder andere het onderwijs, de zorg of het sociaal economisch domein, committeren zich aan diverse activiteiten gericht op het wegnemen van het taboe op zelfmoordgedachten, training om deze gedachten te adresseren, acties in de wijk, op school en samenwerking tussen naasten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Centraal staan de doelgroepen jongeren, mannen van middelbare leeftijd en mensen die eerder een poging overleefden.

Hoop en perspectief bieden nu belangrijk

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag door zelfdoding. Hiermee wordt het leven van 250.000 nabestaanden diep geraakt. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging en 40 van hen moeten hiervoor worden behandeld op de spoedeisende hulp. De coronacrisis en de hierdoor ontstane recessie bieden grote reden tot zorg. Net als eerdere economische crises leidt deze pandemie mogelijk tot meer suïcides, omdat risicofactoren zoals sociaal isolement, depressie en eenzaamheid toenemen. Doel van de Landelijke Agenda is om mensen met zelfmoordgedachten sneller uit hun isolement te halen, te helpen en de weg vrij te maken voor perspectief en hoop.

Iedereen kan meehelpen

Uit onderzoek blijkt dat praten over gedachten aan zelfmoord levens kan redden. In de Landelijke Agenda wordt daarom ingezet op campagnes binnen en buiten de zorg om meer bewustwording te realiseren. Iedereen in Nederland wordt gestimuleerd het gesprek te voeren over dit moeilijke onderwerp. Eén van de middelen daartoe is de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl In een uur tijd leren deelnemers zelfmoordgedachten te signaleren, bespreekbaar te maken en te verwijzen naar hulp.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.