Zoeken

Vanuit het Programma Green Deal Duurzame Zorg wordt maandelijks een nieuwsbrief Duurzame Zorg verstuurd. Deze nieuwsbrief gaat naar partners van de Green Deal Duurzame Zorg en andere geïnteresseerden. De nieuwsberichten gaan over duurzaamheid in de zorgsector.
 
Mocht je een interessante bijdrage hebben voor de volgende nieuwsbrief, stuur dan een bericht naar mroovers@denederlandseggz.nl. Een nieuwsbericht mag maximaal honderd woorden tellen. Wel kun je natuurlijk een link aan het nieuwsbericht toevoegen om door te klikken naar meer informatie. Ook is het mogelijk een foto te plaatsen, inclusief de naam van de fotograaf en rechtenhouder. De deadlines voor het aanleveren van kopij zijn 22 maart, 19 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 22 november en 13 december. De redactie houdt zich het recht voor om met het oog op de lengte van de nieuwsbrief bijdragen niet te plaatsen.

Ben je geïnteresseerd in de Nieuwsbrief Duurzame Zorg, meld je hier aan.