Naar homepage

NJi pleit voor andere benadering van coronaschade

Publicatiedatum

De schade die kinderen en jongeren oplopen door de coronamaatregelen is niet te herstellen door vast te houden aan gangbare beleidskeuzes. Daarom pleit het Nederlands Jeugdinstituut ervoor om samen met kinderen en jongeren te zoeken naar duurzame oplossingen voor hardnekkige maatschappelijke problemen die door de coronacrisis zijn toegenomen, zoals kansenongelijkheid.

Door de lockdown worstelen veel gezinnen, professionals en beleidsmakers met de gevolgen van crisismaatregelen die geen rekening houden met de schadelijke effecten voor kinderen en jongeren op de langere termijn. Dat zien we terug in leerachterstanden, onzekerheid op de arbeidsmarkt, gevoelens van eenzaamheid en depressie. Hoe kansarmer de leefomgeving van gezinnen voor corona was, hoe slechter het met kinderen en jongeren gaat tijdens de lockdown. Het NJi vindt het niet realistisch te verwachten dat kinderen en jongeren hun achterstanden met steun van ouders en professionals op de gangbare manieren inlopen.

Het is beter nu energie te steken in de ontwikkeling van kinderen en jongeren op de langere termijn, zegt directievoorzitter Ans van de Maat van het NJi. 'Je hebt het dan niet langer over een verloren jaar maar over een 'coronabonusjaar' waarin kinderen en jongeren bijvoorbeeld onderwijsachterstanden ruimschoots compenseren met de lessen die corona ze geleerd heeft. Dat draagt bij aan het mentaal welbevinden en haalt bij iedereen de druk van de ketel. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe perspectieven.'

Met deze andere denkwijze verwacht het NJi ook nieuwe antwoorden te vinden voor maatschappelijke vraagstukken die al voor de coronacrisis bestonden. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, ook voor gezinnen in kansarme omstandigheden.