Naar homepage

Ook Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd slaat alarm over jeugd-ggz

Publicatiedatum

Meer jongeren en kinderen met psychische problemen, toegenomen ernstige problematiek, onvoldoende hulp en onvoldoende financiële middelen. Dat is de conclusie van een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar de knelpunten in de hulp aan jeugdigen met psychische problematiek.

Het tekort aan specialistische ggz-hulp speelt al langer, maar de coronacrisis heeft de problematiek bij jongeren en bij de hulpverlening vergroot en verscherpt. De inspectie concludeert, in lijn met een eerder onderzoek dat de Nederlandse ggz vorige week heeft gepubliceerd, dat er een groeiende groep jongeren en kinderen is die dringend hulp nodig hebben terwijl wachttijden verder oplopen.

De inspectie kwalificeert de huidige situatie als ernstig en spreekt de verwachting uit dat de vraag naar psychische hulp onder jeugdigen de komende tijd verder zal toenemen. Het rapport van de IGJ sluit aan bij de grote zorgen die de Nederlandse ggz vorige week uitte en waarvoor we dringend politiek aandacht vragen, tot nu toe echter zonder resultaat.

De IGJ constateert dat in verschillende regio’s de vraag en aanbod aan passende, specialistische zorg voor jeugdigen met ernstige problematiek uit balans is en budgetplafonds knellend zijn. Jongeren staan daardoor in de kou. Een gezamenlijke aanpak is volgens de IGJ nodig.

De Nederlandse ggz vindt samen met de IGJ dat het dringend nodig is dat geïnvesteerd wordt in passend en tijdig beschikbare zorg voor kinderen en jongeren. De Nederlandse ggz gaat hierover graag in gesprek met de IGJ en andere betrokken partijen. Daarbij roepen we het Kabinet nogmaals met klem op zijn verantwoordelijkheid te pakken en partijen ook in financiële zin in staat te stellen de gg-zorg te kunnen leveren die zo hard nodig is. Niet op lange termijn, maar nú.