Naar homepage

Ruim drie miljoen beschikbaar voor basisopleidingen werknemers

Publicatiedatum

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk.

Werkgevers kunnen vanaf dinsdag 1 juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde, die tot en met eind juni duurt, ruim drie miljoen euro beschikbaar. Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, BZK, VWS en SZW.

In 2021 trekt het kabinet vanwege de coronamaatregelen zes miljoen euro extra uit voor het aanbieden van basisopleidingen aan werknemers. Daarmee komt het totaalbedrag voor 2021 op 8,8 miljoen euro uit. Begin dit jaar vroegen werkgevers al voor ruim 5,5 miljoen euro subsidie aan bij Tel mee met Taal.

Voordelen

Onderzoek toont aan dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen heeft, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voorwaarden

Een subsidieaanvraag mag maximaal €125.000 bedragen en er is sprake van een eigen bijdrage door de werkgever. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever is 33%. Bedrijven kunnen de subsidie ook inzetten voor ZZP’ers die voor het bedrijf werken. Dit geldt eveneens voor andere werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen, beschut werk en arbeidsmigranten. De subsidie geldt ook voor werknemers in Caribisch Nederland.

Meer informatie

Meer informatie over Tel mee met Taal en de subsidieregeling is te vinden op: www.telmeemettaal.nl De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Voor alle vragen m.b.t. de subsidieregeling kun je contact opnemen met DUS-i via www.dus-i.nl/contact.