Naar homepage

Talkshows Beweging in kwetsbaarheid van ZonMw, VNG en Werkplaats Impuls

Publicatiedatum

ZonMw, VNG en Werkplaats Impuls hebben voor het komende halfjaar zes online talkshows georganiseerd met verschillende thema’s onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid. Tijdens de talkshows laten experts hun licht schijnen over een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning.

Meldingen van dak- en thuisloosheid en schuldenproblematiek en meldingen van verward gedrag: in de afgelopen jaren hebben dit soort maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én samenleving urgentie gecreëerd om actie te ondernemen. Met elkaar staan we voor de uitdaging om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarin hebben mensen met een (psychische) kwetsbaarheid een plek en krijgen zij passende zorg en ondersteuning als hun deelname aan de samenleving onder druk staat.

Live talkshows

Tijdens de live talkshows komen verschillende experts aan het woord; van onderzoekers tot ervaringsdeskundigen, en van beleidsmakers tot sociaal werkers. Iedere maand nemen zij één onderwerp onder de loep. Als kijker thuis kun je meedoen door vragen aan de sprekers te stellen.

Een beperkt aantal deelnemers mag live aanwezig zijn bij deze shows. Natuurlijk kan iedereen zich ook aanmelden om online deel te nemen. Kijkers thuis kunnen meedoen door vragen aan de sprekers te stellen.

THEMA DATUM
Kennis en inzicht – Dit weten we 28 januari 2021, 16.00 – 17.30 uur
Leefwereld centraal – Om hen gaat het 2 maart 2021, 16.00 – 17.30 uur
Bestaanszekerheid – Dit is de basis 25 maart 2021, 16.00 – 17.30 uur
Professionals en Onderwijs – Ondersteuning werkveld 22 april 2021. 16.00 – 17.30 uur
Financiering en organisatie – Slim organiseren 27 mei 2021, 16.00 – 17.30 uur
Beweging in kwetsbaarheid – Blik op de toekomst 24 juni 2021, 16.00 – 17.30 uur