Naar homepage

Tijd om Blue Monday aan te pakken!

Publicatiedatum

Vandaag is het Blue Monday, de zogeheten meest deprimerende dag van het jaar waarin aandacht wordt gevraagd voor de geestelijke gezondheid en weerbaarheid van eenieder en in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ook in deze tijd zet de Nederlandse ggz zich in om enerzijds te voorkomen dat mensen mentaal ziek worden, maar als dat dan toch zo is spannen wij ons in om zorg op tijd én op maat te leveren.

Geestelijke gezondheid is van iedereen! Daarin staan we niet alleen. De routekaart die vandaag wordt gepresenteerd door Lijm de Zorg, MIND en NVvp bevat waardevolle elementen om de ggz-zorg zo te organiseren dat weerbaarheid en goede behandeling versterkt wordt. Hun oproep om (jeugd)crisiszorg te garanderen, te investeren in (vroeg) preventie en in te zetten op een hernieuwd vertrouwen in zorgprofessionals en patiënten ondersteunen we.

De coronacrisis vraagt om aandacht, slimme oplossingen en betrokkenheid van politiek Den Haag bij de oplossingen om geestelijke weerbaarheid en gezondheid te versterken. Samen met patiënten en zorgprofessionals blijven we ons inzetten voor concrete oplossingen. Ondertussen staan we klaar om iedereen te helpen die problemen heeft. Dat kan laagdrempelig, dus maak er gebruik van.