Zoeken

Lever jij graag een belangrijke bijdrage aan het strategisch beleid en hecht je veel waarde aan de kwaliteit van primaire processen binnen een netwerkorganisatie? Wij zijn op zoek naar een Hoofd Bedrijfsondersteuning/Controller.

De organisatie
De Nederlandse ggz, gevestigd in Amersfoort, is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Als belangenbehartiger van bijna 100 instellingen met ruim 89 duizend professionals vertegenwoordigen ze meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt hun dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen. Hun missie is het samen werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Als netwerkorganisatie maakt de Nederlandse ggz de verbinding met partners binnen en buiten de sector. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. Iedereen kan bijdragen: familie en geliefden, buren en vrienden, behandelaren en andere zorgverleners, bestuurders en leidinggevenden, beleidsmakers en politici. Samen zijn we de Nederlandse ggz.

Wat ga je doen?
Als Hoofd bedrijfsondersteuning/controller ben je verantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering binnen de Nederlandse ggz. Als lid van het MT lever je een belangrijke bijdrage aan het strategisch beleid en zorg je voor een financieel gezonde bureauorganisatie en vereniging. Je voorziet het MT, de directie en bestuur van (financiële) informatie en je houdt voortdurend toezicht op de effectieve planning en control van de primaire bedrijfsprocessen. 

Je waarborgt de kwaliteit, adviseert over diverse vraagstukken, je bedenkt innovatieve oplossingen en geeft sturing op de processen. Je geeft leiding aan de teams financiën, hrm, ICT, secretariaat en facilitaire zaken. Je stimuleert medewerkers bij het vertalen van de organisatiestrategie naar hun vakgebied en inspireert hen bij het dragen van verantwoordelijkheid op het tactische en operationele vlak. Je optimaliseert de samenwerking en verbindt de verschillende onderdelen binnen de organisatie. 

Wat neem je mee?  Wat bieden we?
We bieden je een contract voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. De Nederlandse ggz biedt een boeiende en inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Verder bieden we je:  Geïnteresseerd?
Public Search verzorgt de selectie voor de Nederlandse ggz. Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Roland Falke (06-41367129 / rfalke@publicsearch.nl) of Lea ten Brink (06-29588050 / ltenbrink@publicsearch.nl).