Zoeken

Wil jij een essentiële bijdrage leveren aan de bevordering van arbeidsparticipatie door mensen met een psychische kwetsbaarheid? Wij zijn op zoek naar een Projectleider voor ‘Hoofdzaak Werk’, landelijke opschaling re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 
De organisatie
De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Als belangenbehartiger van bijna 100 instellingen met ruim 89 duizend professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen. Onze missie is de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige en inclusieve samenleving. Als netwerkorganisatie maakt de Nederlandse ggz de verbinding met partners binnen en buiten onze sector. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. Iedereen kan bijdragen: familie en geliefden, buren en vrienden, behandelaren en andere zorgverleners, bestuurders en leidinggevenden, beleidsmakers en politici. Samen zijn we de Nederlandse ggz.
 
Wij zijn voor de deelname van de Nederlandse ggz aan het plan ‘Hoofdzaak Werk’ op zoek naar een:
 
Projectleider Hoofdzaak Werk
Landelijke opschaling re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid
(10 uur)
 
De Nederlandse ggz is partner in het convenant Sterk door Werk 2021-2024, gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie door mensen met een psychische kwetsbaarheid. De partners binnen dit convenant hebben zich recent verbonden aan het plan Hoofdzaak Werk.
Dit plan heeft als focus het vanaf 2021 gefaseerd opschalen van het aantal mensen met een psychische kwetsbaarheid van uitkering naar werk via de IPS-methodiek en vergelijkbare methodieken.
 
Wat ga je doen?
Als projectleider Hoofdzaak Werk stimuleer en faciliteer je de ggz-organisaties in de deelname en uitvoering van het plan Hoofdzaak Werk. Je legt actief verbinding met de ggz-organisaties in de arbeidsmarktregio’s en je volgt de planvorming en uitvoering actief. Je signaleert eventuele knelpunten en bedenkt oplossingen om vervolgens het leerproces en de uitwisseling tussen de ggz-organisaties binnen de verschillende regio’s verder te stimuleren, o.a. via het ontwikkelen van lerende netwerken voor professionals en management. Je stelt generieke kritieke succesfactoren vanuit het perspectief van de ggz-organisaties vast en neemt namens de Nederlandse ggz deel aan de landelijke werkgroep van de bij Hoofdzaak Werk betrokken convenantpartners. Je deelt succesverhalen, brengt rapportages uit en zorgt voor de nodige publiciteit binnen het project.
 
Wat neem je mee? Verder beschik je over de volgende competenties: analytisch vermogen, resultaatgerichtheid, organisatietalent, initiatiefrijk, overtuigingskracht en integriteit. 
 
Wat bieden we?
De Nederlandse ggz biedt een tijdelijk dienstverband, met sterke voorkeur op detacheringsbasis vanuit de lidinstellingen, voor de duur van zes maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Een interim dienstverband behoort tot de mogelijkheden.
 
Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie, dan vragen wij je om uiterlijk 14 juni te reageren door jouw CV en motivatie te versturen naar vacature@denederlandseggz.nl
 
Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Mieneke Kwist, Netwerkcoördinator Waardenetwerk Mentale gezondheid via 06 1087 44 67  of mkwist@denederlandseggz.nl