Zoeken

Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap doet samen met Phrenos mee aan het festival Caring Community, een festival over de verbinding tussen GGZ en gemeente. Het waardenetwerk zal op 24 maart tussen 17-18 uur het gesprek aan gaan met de aanwezigen over de rol die herstelnetwerken kunnen spelen in de verbinding tussen sGGZ en het sociale domein. Vanuit de ervaring van mensen die weten wat uitsluiting met je doet en wat dan helpt, verkennen we dilemma’s waar zij tegenaan lopen bij hun maatschappelijke integratie. En wat deze dilemma’s betekenen voor de inrichting van steun vanuit het sociale domein, de sGGZ en herstelnetwerken.

Aan dit gesprek zullen onder meer de volgende mensen een bijdrage leveren: Bas van Oosterhout (Klinisch Psycholoog en directeur Behandeling GGzE), Ton Verspoor (Manager en mede-oprichter van de Enik Recovery College), Toon Walraven (Ambassadeur GroeiRijk bij GGzE, beleidsadviseur bij forensische Kliniek De Woenselse Poor, mede initiatiefnemer van Stichting Herstel en Terugkeer en auteur van het boek 'Toon W. is hersteld'), Margret Overdijk (Directeur cluster FaCT bij GGZ inGeest), Alie Weerman (Lector GGZ en Maatschappij en ervaringsdeskundige) en Liesbeth van Gent (netwerkcoördinator van het waardenetwerk Volwaardig burgerschap)..

Daarnaast vindt tussen 13-14 uur en tussen 15-16 uur een workshop plaats van “Samen Over de Brug”.  In beide workshops zullen we een toelichting geven op de netwerksamenwerking “Samen over de brug”. Samen over de Brug is een domein overstijgend platform waar goede voorbeelden worden gedeeld om meer herstel en een inclusieve maatschappij dichterbij te brengen, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een vervolg op “Over de Brug” uit 2014.
 
In de eerste workshop tussen 13-14 uur geven we het platform aan een best practice van een gemengd wonen project “Samen wonen doe je zo! De Community Overhoeks” en wordt de link gelegd met de landelijke actieagenda wonen (landelijke netwerk). Louise Olij en Liesbeth van Gent gaan in gesprek met Christel Hoffman, Consulent gebiedsbeheer Ymere, Hishaam Eldewieh, begeleider HVO-Querido en een van de bewoonsters van Overhoeks over het succes van deze manier van samen wonen. Praat en denk met ons mee over wat jouw ervaringen zijn met inclusief samen wonen. De vierde workshop zal door Phrenos worden verzorgd tussen 19-20 uur.

Deelname aan het festival is gratis: klik hier om je aan te melden.

Voor meer informatie zie het persbericht en de website van het festival.