Naar homepage

Webinar: Geïntegreerde en multi-sectorale mentale gezondheid

Publicatiedatum

Op 11 juni 2021 heeft het Waardenetwerk Internationaal Verbinden een webinar georganiseerd met als thema ”geïntegreerde en multisectorale mentale gezondheidszorg”.

Dit webinar was bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in een internationaal perspectief over hoe je mentale gezondheid kan benaderen vanuit een geïntegreerd en multisectoraal perspectief. Deze benadering richt zich op het systeem in zijn geheel. Ze brengt verschillende sectoren bij elkaar, zoals onderwijs, publieke gezondheid, de woonsector, sociale welvaart en arbeid, die samen van mentale gezondheid een prioriteit maken. De volgende sprekers kwamen hierover aan het woord:

Emily Hewlett van de OECD heeft een internationaal perspectief gedeeld en heeft ons laten zien hoe belangrijk het is dat we mentale gezondheid vanuit een multisectoraal perspectief benaderen. Zij toonde internationale data die laten zien dat mensen met mentale problematiek benadeeld worden op vlakken als educatie, werk en algehele gezondheid. Daarnaast benadrukte ze hoe dit tijdens de COVID-19 pandemie naar voren is gekomen, en hoe het wegvallen van werk en onderwijs en ontstane sociale isolatie impact hebben gehad op het mentaal welzijn.

Ellinor Major van het Ministerie van Gezondheidszorg in Noorwegen vertelde over de Noorse nationale strategie voor mentale gezondheid, welke is opgezet in samenwerking met 7 ministeries in Noorwegen (NB: Ministeries van Gezondheidszorg, Cultuur, Kinderen en Gelijkheid, Arbeid en sociale zaken, Onderwijs, Lokale overheid en modernisatie, en Justitie).​

Beverley Rose, projectmanager en onderzoeker bij het Nederlandse User Research Centre, ‘inventarisatie ervaringsdeskundigheid’, project KvE met ervaringsdeskundigheid. Zij heeft met ons het perspectief van de ervaringsdeskundigen gedeeld en hoe belangrijk de geïntegreerde en multisectorale mentale gezondheidszorg is.

Verder hadden wij het genoegen om tijdens de pauze een korte art performance te delen van SPOT. SPOT is een creatieve werkplek voor jeugd waarbij jongeren met mentale problematiek samenkomen om allerhande vormen van kunst te maken. Zij hebben speciaal voor ons webinar een filmpje gemaakt, en we zijn er trots op dat we dit konden tonen tijdens ons webinar!

Wil jij het webinar terugkijken? Ga dan naar Webinar CET providing an international perspective on integrated and multi-sectoral mental health.