Zoeken

Webinar Potentieel van aquathermie voor de zorg
2 maart 2021, 10.00 uur - 12.00 uur

Tijdens dit webinar zult u in twee uur worden geïnformeerd over de mogelijkheden die aquathermie kan bieden om als ziekenhuis of zorginstelling bij te kunnen dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen in de zorg.

Na een algemene toelichting over de diverse toepassingen van aquathermie (duurzaam verwarmen of koelen met water) en een kaart met waar het aquathermie-potentieel zich bij u in de buurt bevindt, zullen drie cases worden gepresenteerd, waarbij het potentieel van oppervlaktewater voor de koude- en warmtevraag van een ziekenhuislocatie is berekend.

Daarnaast zal ook een recente daadwerkelijke toepassing van aquathermie in een ziekenhuis worden toegelicht en kunnen tot slot vragen worden gesteld aan deskundigen op dit gebied. Het gratis en vrijblijvende webinar zal door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (www.dezorgduurzaam.nl) worden georganiseerd, met medewerking van Deltares, Syntraal en ZGT. Na inschrijving zult u een link ontvangen om deel te kunnen nemen. Aanmelden kan hier.