Naar homepage

Webinar: Versterken regionale samenwerking bij aanpak wachttijden ggz

Publicatiedatum

Door het hele land zijn regionale taskforces aan de slag met het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Hierin werken netwerkpartners als huisartsen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, sociaal domein, gemeenten en andere stakeholders samen aan een aanpak om mensen met een ggz-vraag eerder en beter zorg en ondersteuning te bieden.

Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Het vraagt om de bereidheid voorbij het eigen organisatiebelang te denken, door de zorg voor de kwetsbare burger centraal te stellen. Hoe helpen we hem/haar zo goed en zo snel mogelijk? Wie hebben we daarvoor nodig? Hoe organiseren we dat? Wie hebben we nodig? En wie gaat dat betalen?

Voor wie?

In deze kennissessie voor deelnemende organisaties aan de regionale taskforces wachttijden ggz en hun netwerkpartners gaan we dieper in op de kenmerken van samenwerken in netwerken. Pim Valentijn, Business Consultant bij de VvAA en senior-onderzoeker bij de Maastricht University, neemt ons mee op samenwerken in regionale netwerken.

Inhoud

Wat komt erbij kijken omdat effectief te laten verlopen? Wanneer lukt dat wel, en wanneer niet? Wat zijn de do’s en don’ts? Wat is zijn advies aan de ggz-sector om de samenwerking verder te brengen, te verduurzamen (ook als het wachttijdenprobleem weer minder groot is) en in de praktijk handen en voeten te geven? Aansluitend gaan de deelnemers met elkaar in gesprek in subgroepen aan de hand van vijf vragen. Hoe pakken jullie dat aan in jullie regio? Waar loop je tegenaan? En vooral: hoe pakken jullie dat aan? Want het draait in deze sessie om oplossingen en om leren van elkaars ervaringen. Doet u mee?

Aanmelden

Meld je nu aan door te reageren via info@wegvandewachtlijst.nl, met de vermelding “kennissessie ggz 25 juni”.

Stuur deze uitnodiging door aan je netwerkpartners, zij zijn ook van harte welkom!

NB. Partners in de regionale taskforces aanpak wachttijden ggz hebben voorrang.