Naar homepage

Draai toegang voor ggz-zorg in Wlz niet terug

Publicatiedatum
In de Voorjaarsnota heeft het kabinet de tegenvallers niet op de zorg afgewend. Maar dat was spannend, blijkt uit de bijlagen. In de zoektocht naar miljarden heeft het kabinet ook het terugdraaien van de openstelling van de Wlz voor mensen met langdurige ggz-problematiek onderzocht. De Nederlandse ggz is blij dat cliënten de dans nu zijn ontsprongen, maar is not amused dat deze optie überhaupt op tafel heeft gelegen.

Het kabinet denkt dat het terugdraaien van de toegang tot de Wlz vanaf 2026 structureel 900 miljoen euro oplevert. Maar het kabinet rekent zich rijk met deze optie; ze hebben namelijk niet in kaart gebracht wat dit aan extra zorgvragen in de andere wettelijke domeinen oplevert en welke kosten dat met zich meebrengt.

Mensen met langdurige ggz-problematiek voldoen aan Wlz-criteria
Bovendien begrijpen we als de Nederlandse ggz niet dat het kabinet dit voorstel heeft onderzocht en daarmee aangeeft het een optie te vinden om terug te gaan naar de situatie van de periode 2015 – 2020. Mensen met langdurige ggz-problematiek werd destijds de toegang tot de nieuwe Wlz ontzegd. Toen zijn mensen met een ernstige psychische aandoening, in met name beschermd wonen, verstoken geweest van de juiste behandeling, begeleiding en ondersteuning.. Ook moesten mensen ieder jaar opnieuw een beschikking bij de gemeente aanvragen, wat tot zeer veel onrust onder cliënten en hun naasten leidde.

Vanwege hun ernstige psychische aandoening en de belemmeringen die zij daardoor in hun dagelijks leven ervaren voldeden (en voldoen) deze mensen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz. In januari 2021 is deze systeemfout gelukkig rechtgezet en daar moeten we niet meer aan tornen.