Naar homepage

Moties over ggz in de Tweede Kamer

Publicatiedatum
Tijdens het tweeminutendebat ggz op dinsdag 31 mei zijn een aantal moties ingediend. Zo probeerden Kamerleden minister Helder ertoe te bewegen om sluiting van ggz-afdelingen te voorkomen terwijl de NZa onderzoek doet naar de oorzaken van de sluiting. De NZa kijkt daarbij of er een patroon zit van oorzaken die instellingen ertoe brengen een sluiting te overwegen. Helder vindt dat ze niet op de stoel van ggz-bestuurders kan zitten en wijst op de verantwoordelijkheid van instellingsbesturen en zorgverzekeraars. Zij moeten een afweging maken over welke zorg beschikbaar moet zijn en over of dat binnen een organisatie in stand te houden is. Wel wil ze het aanbod goed in kaart brengen.

Lees de volledige lijst moties terug. Dinsdag 7 juni wordt er gestemd.

Petitie en media-aandacht

In de avond na het tweeminutendebat publiceerde de NOS een artikel en een item in het 20-uur-journaal. Daarin vermelde het medium dat minister Helder geen mogelijkheden ziet om de sluiting en inkrimping van zeer gespecialiseerde klinieken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te voorkomen. Het tweeminutendebat kreeg zodoende meer media-aandacht dan het commissiedebat ggz zelf, mogelijk omdat er die dag ook een petitie werd ingediend door actiegroep ‘Red de GGZ’.

Moties

In een aantal moties werd de minister verzocht om sluitingen uit te stellen of te voorkomen. Daarnaast diende D66 een motie in die vraagt om meer steun om de transfermechanismes te versterken en om de triage en diagnose aan de voorkant steviger in te richten. Deze motie, die door de minister ‘oordeel kamer’ kreeg en daarmee grote kans heeft om aangenomen te worden, kan de Nederlandse ggz van harte steunen.

Uiteraard volgen wij de stemmingsuitslag op de voet. Bovendien blijven we met veel interesse kijken naar het Integraal Zorgakkoord en de ‘Toekomstagenda Ggz’, twee processen waar minister Helder in het ggz-debat meermaals naar verwees. Zeker nu dit proces tijdelijk is stilgelegd, zijn wij net als Kamerleden benieuwd wanneer er concrete stappen worden gezet in het versterken van de ggz.