Zoeken

Online ledenbijeenkomst voor leden van Sociaal Werk Nederland, de Nederlandse ggz, de Landelijke Huisartsen Vereniging en Ineen

Psychische zorg en ondersteuning in de regio: hoe kunnen huisartsen, ggz en sociaal werk elkaar vinden? Goede gesprekken en succesvolle praktijkvoorbeelden, met handvatten voor je eigen regio. Het kan ánders, sneller en beter.

Programma 9 juni 2022 van 16.00 - 18.00 uur

16.00 uur    Start en welkom: door de voorzitter Elisabeth van den Hoogen.
16.05 uur    In gesprek met de bestuurders van InEen, de Nederlandse ggz, Sociaal Werk Nederland en de LHV.
16.20 uur    Workshopronde 1: u kunt kiezen uit één van de vier workshops of u luistert naar de mensen aan de dialoogtafel over de organisatie en financiering van de samenwerking 
17.00 uur    Pauze (en workshopwissel)
17.10 uur    Workshopronde 2 (idem): u kunt kiezen uit één van de vier workshops of u luistert naar de mensen aan de dialoogtafel over de organisatie en financiering van de samenwerking. 
17.50 uur    Plenaire afsluiting: door de voorzitter met de bestuurders van Ineen, de Nederlandse ggz, Sociaal Werk Nederland en de LHV. We vragen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland om te reflecteren op deze bijeenkomst.
18.00 uur    Einde

Aanmelden
De voorzitter, de bestuurders en de sprekers aan de dialoogtafel zijn fysiek bijeen op een locatie in Amersfoort. De leden van de vier verenigingen kunnen zich voor digitale deelname aan het programma, onder vermelding van de workshops die ze willen volgen, aanmelden via deze link

Workshops / dialoogtafel

Workshop 1: Drempelloos samenwerken in Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg werken specialistische ggz, huisartsenpraktijken en welzijnswerk drempelloos samen. Dit is een heel proces geweest waarbij de samenwerking en het vertrouwen werd opgebouwd. 
Wij werken met ervaringsdeskundigen en het sociaal domein. Aan het begin van de zorg hebben we een drie- of tweegesprek met de hulpvrager: ervaringsdeskundige, sociaal domein en ggz. We gebruiken elementen uit de herstelondersteunende intake van GGZ Noord Holland Noord en ook positieve gezondheid. Met elkaar komen we tot een zo breed mogelijke formulering van de hulpvraag. In de verbreding zit de grootste kracht van wat we doen. Dan kijken we wat aansluit bij de situatie en vraag van de burger. Er zijn nog uitdagingen en die liggen in de mindset van medewerkers die nog niet op deze manier werken en in ontschotting in de financiering.

Workshop 2: De Overlegtafel. De Overlegtafel is een regionaal initiatief om cliënten op een soepele manier en op basis van multidisciplinair overleg op de plek te krijgen waar zij de best passende zorg en/of begeleiding krijgen. Wekelijks worden cliënten, na akkoord, anoniem besproken aan de Overlegtafel. Een overleg duurt ongeveer 30 minuten. Hierbij maken we gebruik van elkaars expertise en creëren we op basis van vertrouwen korte (communicatie)lijnen. Op deze manier zetten we de juiste zorg en begeleiding in en realiseren we ondertussen dalende wachttijden. De Overlegtafel is een initiatief in navolging van een succesvolle overlegtafel in de regio’s Eemland, Woerden, Arnhem en Noordoost Flevoland, Almere, ’t Gooi, Hollands Midden.  

Workshop 3: Beloftevolle praktijke​n. Onderwerpen die aan bod komen: De rol en werkwijze van het team ervaringsdeskundigen, in dienst van de welzijnsorganisatie. Er is geen wachtlijst en geen ggz-indicatie nodig. Deelnemers komen uit de wijk/ buurt via de netwerken van onder meer de buurtcoaches van de welzijnsorganisatie en begeleiders/behandelaars van de aangesloten samenwerkingspartners. 

De huisarts verwijst via ZorgDomein en zijn patiënt kan direct terecht. De Herstelacademie is laagdrempelig gehuisvest in een rustige ruimte in het Huis van de Wijk. Verbinding naar deelname aan andere activiteiten in het Huis van de Wijk alsmede naar diverse activiteiten in de leefomgeving van de deelnemer is direct voorhanden. Het palet aan samenwerkingspartners is divers: van sociaal ondernemer tot ggz-instelling; van wijkinitiatief tot Galerie Atelier Herenplaats (voor kunstenaars met een bijzonder verhaal).  Ieders expertise wordt ingezet  ter ondersteuning van het team ervaringsdeskundigen en het herstelprogram, zoals die van het Basisberaad,  Werkcentrum Pluspunt, de Voedseltuin Rotterdam, ReaktPG, Howie the Harp™, het Centrum Voor Dienstverlening, Pameijer, AntesPG, Pameijer Werkt, Rijnmond Dokters, Gemeente Rotterdam en wijkgerelateerde partijen.

Workshop 4: De kortste lijn tussen huisarts en sociaal domein. Hoe krijgen burgers in Deventer veel sneller op de juiste plek ondersteuning? Vanuit de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken nemen we u mee in alle bestuurlijke aspecten (proces, financiering, wat moest er allemaal worden geregeld), we vertellen waarom we zijn gestart met ‘waar is Wally’, wat de ervaringen zijn en hoe de samenwerking tussen huisartsen -sociaal werk -  ggz hierin verstevigd wordt. 

Dialoogtafel organisatie en financiering: Onder leiding van de voorzitter (Elisabeth van den Hoogen) praten we over duurzame financiering van samenwerking tussen huisartsen -welzijnswerk - ggz, zodat burgers / patiënten sneller en beter op de goede plek hulp krijgen. Met een voorbeeld uit Noord-Limburg en een voorbeeld uit Groningen.

Bekijk de uitnodiging (pdf)