Zoeken

Wil jij een essentiële bijdrage leveren aan de verbetering van de beveiligde klinische zorg, heb jij graag de regie in handen en ben je in staat de resultaten goed te monitoren? De Nederlandse ggz is voor het project ‘beveiligde zorg’ op zoek naar een Landelijke Coördinator Beveiligde Bedden. Het betreft een tijdelijke functie, van 1 maart 2022 (of zo snel mogelijk daarna) tot en met 31 december 2022.

Landelijke Coördinator Beveiligde Bedden 
(24 uur)

Wat ga je doen?
Er is een groep mensen in Nederland die een risico voor zichzelf vormt of hun omgeving, maar waarvoor het moeilijk is om passende beveiligde zorg te vinden. De opname van deze mensen willen en moeten we verbeteren, in het belang van deze mensen en de samenleving als geheel. Daarom hebben de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de zorgaanbieders, zorgverzekeraars, VGN en DJI een convenant ondertekend om dit te bekrachtigen.

Om de toegang tot zorg te verbeteren voor deze groep is afgesproken om een dashboard in te richten dat real time inzicht geeft in de capaciteit van beveiligde bedden en om een landelijk coördinatiepunt in te richten waar professionals bemiddelen bij opnames voor deze heel moeilijk plaatsbare mensen over de regio’s heen. In het licht hiervan zijn we op zoek naar een landelijk coördinator beveiligde bedden.

Als landelijk coördinator beveiligde bedden bemiddel je bij individuele casuïstiek. Je handelt over de grenzen van de regio’s heen wanneer het niet lukt om een plek te vinden voor iemand. Je bent daarnaast ook vraagbaak als het gaat over de beveiligde bedden in Nederland. Zo kunnen opnamecoördinatoren, Zorg- en Veiligheidshuizen en Openbaar Ministerie contact opnemen met jou voor informatie over de (wet- en regelgeving rond) beveiligde bedden en de sociale kaart in Nederland of op regionaal niveau.

Maar je taak gaat nog verder, want je agendeert ook knelpunten die gesignaleerd worden bij de opnames van mensen uit deze doelgroep. Dit doe je op basis van feitelijke historische informatie uit het dashboard capaciteit beveiligde bedden en alle andere managementinformatie die je ontvangt. Daarom is het belangrijk dat je analytisch sterk bent, lef hebt en scherp weet te signaleren waar het knelt.

De functie vraagt veel afstemming en overleg met verschillende partijen, zoals de opnamecoördinatoren van de levensloopaanbieders, de plaatsingscoördinatoren van het Forensisch Plaatsingsloket, de contactpersonen vanuit DJI en de zorgverzekeraars en zorgkantoren. Ook heb je nauwe afstemming met managers van Zorg- en Veiligheidshuizen, overige zorgaanbieders, Openbaar Ministerie en de kerndepartementen van VWS en J&V. Tot slot heb je het functioneel beheer over het dashboard. Kortom: je bent inhoudelijk goed op de hoogte van het veld van de beveiligde zorg, analytisch sterk, houdt overzicht en weet  contacten te leggen en onderhouden met de verschillende partijen in het zorg en veiligheidsdomein.

Wat neem je mee? Verder beschik je over de volgende competenties: Analytisch vermogen, resultaatgerichtheid, organisatietalent, initiatiefrijk, overtuigingskracht en integriteit. 

Wat bieden we?
De Nederlandse ggz biedt een boeiende en inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO ggz en met de zwaarte van de functie; De organisatie
De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Als belangenbehartiger van bijna 100 instellingen met ruim 89 duizend professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen.

Onze missie is de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige en inclusieve samenleving. Als netwerkorganisatie maakt de Nederlandse ggz de verbinding met partners binnen en buiten onze sector. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. Iedereen kan bijdragen: cliënten en ervaringsdeskundigen, familie en geliefden, buren en vrienden, behandelaren en andere zorgverleners, bestuurders en leidinggevenden, beleidsmakers en politici. Samen zijn we de Nederlandse ggz.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door jouw CV en motivatie te versturen naar vacature@denederlandseggz.nl.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen met Sanne van Es, via telefoonnummer 06-46265216 of via e-mail sves@denederlandseggz.nl.